Cần tuyển - Nhân viên chở nước đá cho nhà máy nước đá Quang Vinh | Nha Trang Club